5
Vlog Minh Hải: Kể chuyện bản quyền World Cup 2018 và cái dị của VinGroup
Vlog Minh Hải: Kể chuyện bản quyền World Cup 2018 và cái dị của VinGroup. Vingroup đã tài trợ VTV 5 triệu USD để mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 với giá 10,3 triệu USD.

Vlog Minh Hải

Báo giá quảng cáo