5
VBA 2018: Gặp gỡ những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Jr.Heat
VBA 2018: Hãy cùng gặp gỡ một số cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Jr.Heat của chúng ta nào các Heat fan ơi

Saigon Heat