5
Trong Thế Giới Xe: Pagani Huayra BC - kiệt tác nghệ thuật trong giới siêu xe.

 Chỉ 100 chiếc Huayra được sản xuất trên toàn thế giới và tất cả xe đã được bán. Mỗi con ốc trên hệ thống treo sau trị giá trên 2 triệu đồng.


Trong Thế Giới Xe