5
Trong Thế Giới Xe: Honda Việt Nam bán gần 2,4 triệu xe máy và hơn 12.000 ô tô năm Tài chính 2018

Với 2,38 triệu xe máy bán ra, Honda ngiễm nhiên chiếm 72,5% thị phần xe máy trên cả nước, trong khi đó doanh số ô tô cũng đạt 12.867 chiếc trong năm tài chính 2018.


Trong Thế Giới Xe

Báo giá quảng cáo