5
Trong Thế Giới Xe: Đánh giá chi tiết KTM Duke 390 thế hệ mới

KTM Duke 390 đời 2018 khác biệt cả về thiết kế lẫn công nghệ. Một số nhược điểm trước đây thường bị các biker than phiền nay đã được khắc phục.


Trong Thế Giới Xe