5
Thua Iran nhưng bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ đằng cấp châu lục
BLV Quang Huy | Thua Iran nhưng bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ đằng cấp châu lục

VTC