5
Sao thể thao: Những ông bố vợ tai tiếng nhất trong bóng đá
Bên cạnh những tai tiếng của sao thể thao, những ông bố vợ của họ cũng nổi tiếng làm tốn không ít giấy mực báo chí. Hãy cùng tìm hiểu những ông bố vợ "bất hảo" này

VTC THE THAO