5
Saigon Heat 2018 - Thank You Heat Fans
Saigon Heat 2018 - Thank You Heat Fans: Heat fans, một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả các bạn vì những điều tuyệt vời mà bạn dành cho chúng tôi. Không có các bạn, sẽ không có Saigon Heat ngày hôm nay! Thank you so much Heat fans, you mean everything to us

Saigon Heat