5
NoDaysOff Ep.02: Coach Kyle Julius - Saigon Heat 2018
#NoDaysOff: Trong số này, chúng ta cùng tìm hiểu về suy nghĩ của ông sau chiến thắng ngoại mục trước Hanoi Buffaloes vào hôm trước, những cuộc gặp gỡ cùng với những hoạt động của ông tại Canada nhé

Saigon Heat