5
Những VĐV và đội tuyển nào được vinh danh năm 2018?
Các danh hiệu cá nhân và tập thể tiêu biểu cho thể thao Việt Nam năm 2018 đã lần lượt lộ diện những ứng viên hàng đầu.

VTC