5
Martin Nguyễn: "Tôi không biết võ sư Pierre Flores là ai"
Lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tập luyện trước khi tranh đai vô địch hạng gà với Bibiano Fernandes, Martin Nguyễn không muốn nhận bất kỳ lời thách đấu nào.

Webthethao