5
Man On Man - Kỳ quan không tin Corey giỏi nhất đội
2 ngôi sao của HCM City Wings đã tham gia game show Man on Man với rất nhiều những bất ngờ về bản thân mình. Theo Kỳ Quan, Corey không phải là người chơi hay nhất đội HCM City Wings

VBA