5
Luật golf: bóng nằm trên đường
Theo luật 24-2 về các vật không di chuyển được; Nếu bóng nằm trên hoặc nằm gần đường xe điện, hay khi vật đó cản trở thế đứng hoặc đường swing của người chơi thì người chơi có thể nhặt bóng ra khỏi khu vực đó mà sẽ không bị phạt gậy. 

Nguyen Minh Duc