5
Lamborghini Và Ferrari - Cuộc Chiến Thế Kỷ Giữa 2 Hãng Siêu Xe Lừng Danh Thế Giới
Gần 50 năm trước, khi Ferruccio Lamborghini đến gặp ông chủ của hãng Ferrari nổi tiếng để yêu cầu sửa lại chiếc xe theo ý mình, thì ông lại bị xua đuổi bằng câu nói: “Anh hãy về mà tiếp tục cưỡi chiếc xe máy kéo của anh đi!”. Sau đó, Lamborghini trở về và quyết tâm thành lập một hãng siêu xe để lật đổ đế chế Ferrari. Cuộc chiến giữa hai hãng siêu xe lừng danh bắt đầu từ đó.

XE HAY