5
Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân nói gì sau khi đạt "lục đẳng huyền đai"?
Mới đây, "cô gái vàng taekwondo Việt Nam" Châu Tuyết Vân đã nhận "lục đẳng huyền đai" ở tuổi 28. Trước thông tin này, rất nhiều ý kiến cho rằng đai 6 đẳng mà Tuyết Vân nhận được không đúng theo quy định.

Thể thao VTC