5
HLV Phan Thanh Hùng bức xúc: "Công Phượng có thể khiến Thanh Hiền nghỉ hết mùa!"
HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh tỏ ra bức xúc với tình huống vào bóng của Công Phượng có thể khiến Thanh Hiền nghỉ hết mùa.

Webthethao.vn