5
Golf Tip 3D: Một số lưu ý khi đánh Fairway Bunker
Fairway bunker là thuật ngữ ám ảnh nhiều golfer nghiệp dư, thậm chí nó làm cho họ phải nhụt chí. Với những mép bunker cao, khiến các golfer hoàn toàn đầu hàng. Do đó, nắm được những kỹ năng giải thoát bóng trong khu vực này giúp các golfer giảm gậy rất lớn trong hố golf đó.

Swing VietNam