5
Did You Know: Body Chuẩn Cho Cầu Thủ Bóng Rổ - Tập 7
#VBA 2018 - Did You Know Tập 7: Body thế nào là chuẩn để chơi "bóng" khoẻ. To cao, cơ bắp cuồn cuộn hay nhanh nhẹn, linh hoạt 

VBA