5
Đi mua xe - Vì sao xe sang 4 tỷ lại thành 8 tỷ? Rầu ơi là Rầu
Rất nhiều đất nước trên thế giới có giá xe cao hơn VN rất nhiều, thuế cao hơn VN nhiều lần. Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

XE HAY