5
David Lapetina: Người thổi đam mê vào giới Võ Việt

David Lapetina đã luyện tập Brazilian Jiu-Jitsu được 7 năm. Khi David Lapetina đến Hà Nội, anh đã cùng một số người bạn Việt Nam mở một lớp dạy bộ môn Brazilian Jiu-Jitsu. Điều đặc biệt ở chỗ, anh chàng người Pháp này dạy võ hoàn toàn miễn phí. Thứ quan trong nhất với anh chính là việc chia sẻ đam mê cùng những người bạn. 


Webthethao.vn