5
David Lapetina: Người thổi đam mê vào giới Võ Việt

David Lapetina đã luyện tập Brazilian Jiu-Jitsu được 7 năm. Khi David Lapetina đến Hà Nội, anh đã cùng một số người bạn Việt Nam mở một lớp dạy bộ môn Brazilian Jiu-Jitsu. Điều đặc biệt ở chỗ, anh chàng người Pháp này dạy võ hoàn toàn miễn phí. Thứ quan trong nhất với anh chính là việc chia sẻ đam mê cùng những người bạn. 


Webthethao.vn

Báo giá quảng cáo