5
Công Phượng "ngủ gật", Văn Đức nắm chặt tay Hồng Duy khi tập hồi phục
Công Phượng "ngủ gật", Văn Đức nắm chặt tay Hồng Duy khi tập hồi phục

Sports5