5
CLB Hà Nội thử việc hai trung vệ đến từ Nhật Bản và Thụy Điển ngay tại Thái Lan
CLB Hà Nội thử việc hai trung vệ đến từ Nhật Bản và Thụy Điển ngay tại Thái Lan

Hanoi FC