5
Che nắng cho siêu xe như thế nào?

Nhiều người cho rằng chỉ cần dùng tấm che nắng gài kính xe hay phủ bạt mỗi khi dừng đỗ là có thể bảo vệ cho xe mình trong mùa hè. Tuy nhiên, các cách này có thực sự hiệu quả?


XE HAY

Báo giá quảng cáo