5
Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 6: Minh Vương đọ tài sút phạt vs Quốc Chí
Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 6: Minh Vương đọ tài sút phạt vs Quốc Chí 

VPF Media