5
Bản tin bóng rổ số 11: Đạt "Doc" - Những điều thú vị đằng sau trái bóng
Máu lửa, ít nói và chuyên nghiệp…đó là những miêu tả về Nguyễn Thành Đạt – hay Đạt Doc với bóng rổ. Nhưng đằng sau trái bóng cam, anh chàng này cũng rất tình cảm và thân thiện.

Webthethao.vn

Báo giá quảng cáo