5
ABL9 || Just Ask -Tổng Đài Bóng Rổ | Henry Nguyễn
ABL9 || Just Ask -Tổng Đài Bóng Rổ: Số thứ hai của show "hỏi xoáy - đáp xoay" này sẽ là "hạt đậu nhỏ" - Henry Nguyễn. Hãy xem anh sẽ trả lời những câu hỏi của các fan như thế nào nhé !!

VBA